The European Parliament elections 2019

Jarosław Kalinowski Member of the European Parliament on behalf of the PSL
EPP Group
Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PSL
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)